Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26 (2013) EVOLUSI DAN TIPOLOGI PAKAIAN WANITA DI SEMENANJUNG MALAYSIA Abstract   PDF
HAZIYAH HUSSIN, NORWANI MD. NAWAWI, AISHAH @ ESHAH HAJI MOHAMED
 
Vol 33, No 2 (2020) EVOLUSI PERKEMBANGAN TEMBIKAR TANAH DARI ZAMAN PRASEJARAH HINGGA PROTOSEJARAH DI KEDAH THE EVOLUTION OF EARTHENWARE FROM THE PREHISTORIC PERIOD TO THE PROTOHISTORIC PERIOD IN KEDAH Abstract   PDF
Zuraidah Hassan, Zuliskandar Ramli
 
Vol 34, No 2 (2021) FALSAFAH CERITA DAN MAKNANYA YANG TERSIRAT PADA BATU MEGALITIK DI LUAK TANAH MENGANDUNG (THE PHILOSOPHY OF THE STORY AND ITS IMPLICIT MEANING IN THE MEGALITHIC STONE IN LUAK TANAH MENGANDUNG) Abstract   PDF
Mohd Rosli Saludin, Farah Damayanty Ahmad
 
Vol 29, No 2 (2016) Fragmen Gerabah dari Pulau Madura Abstract   PDF
Khadijah Thahir Muda
 
Vol 11 (1998) Galicari Arkeologi Tapak Gendang Dong Son di Kampung Gaung, Jerteh, Terengganu Abstract   PDF
NIK HASSAN SUHAIMI NIK ABD RAHMAN, CHE MUHAMAD AZMI NGAH
 
Vol 11 (1998) Galicari Arkeologi Tapak Gendang Dong Son di Kampung Gaung, Jerteh, Terengganu Abstract   PDF
NIK HASSAN SUHAIMI NIK ABD RAHMAN, CHE MUHAMAD AZMI NGAH
 
Vol 6 (1993) Gendang Dong Son di Muzium Negeri Terengganu: Satu Catatan Abstract   PDF
Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 33, No 2 (2020) GENDANG GANGSA DI ASIA TENGGARA DAN CHINA BERDASARKAN KLASIFIKASI FRANZ HEGER BRONZE DRUM IN SOUTHEAST ASIA AND CHINA BASED ON FRANZ HEGER CLASSIFICATION Abstract   PDF
Adnan Jusoh
 
Vol 27 (2014) GENDANG GANGSA KAMPUNG BATU PASIR GARAM, SUNGAI TEMBELING, PAHANG DALAM KONTEKS ARKEOLOGI Abstract   PDF
ADNAN JUSOH, YUNUS SAUMAN, NIK HASSAN SHUHAIMI NIK ABDUL RAHMAN, ZULISKANDAR RAMLI
 
Vol 33, No 2 (2020) GOVERNANS KELESTARIAN DALAM MELINDUNGI WARISAN PERSEKITARAN ZON PINGGIR PANTAI: KAJIAN UNDANG-UNDANG TORT TUMPUAN ASPEK KACAUGANGGU PERSENDIRIAN DI MALAYSIA (SUSTAINBILITY GOVERNANCE IN PROTECTING COASTAL ZONE ENVIRONMENTAL HERITAGE: STUDY ON LAW OF TORT FOCUSING PRIVATE NUISANCE IN MALAYSIA) Abstract   PDF
Muhammad Rizal Razman, Juliana Mohamed, Sharifah Zarina Syed Zakaria
 
Vol 32, No 2 (2019) GUA LUBANG KELAWAR BATU TAMBAH, HULU KELANTAN: TINGGALAN PETEMPATAN MANUSIA (LUBANG KELAWAR BATU TAMBAH CAVE, HULU KELANTAN: REMAINS OF HUMAN SETTLEMENTS) Abstract   PDF
Wan Noor Shamimi Wan Azhar, Zuliskandar Ramli, Azimah Hussin
 
Vol 30, No 1 (2017) Hak Asasi Manusia Tradisional: Pelajaran Dari Prasasti Cakravantin, Talang Tuo & Pagarruyung I Abstract   PDF
Mohd Faizal Musa
 
Vol 27 (2014) HIASAN GERBANG PADA RUMAH TRADISIONAL MELAYU DI NEGERI PERAK Abstract   PDF
MOHD ROHAIZAT ABDUL WAHAB, ZULISKANDAR RAMLI, AHMAD HELMI MOHD MUKHTAR, MUHAMAD SHAFIQ ALI, ROS MAHWATI AHMAD ZAKARIA, NORLELAWATY HARON
 
Vol 12 (1999) "Hoabinhian"-Persoalan Yang Belum Selesai Dalam Pra-sejarah Malaysia Abstract   PDF
ADI HAJI TAHA
 
Vol 11 (1998) Hubungan Antarsitus-situs(Tapak-tapak) rasejarah di Sepanjang Pantai Bali Utara, Tinjauan Bentuk dan Pola Hiasan Gerbah (Tembikar Tanah) Abstract   PDF
CITHA VULIATI
 
Vol 35, No 2 (2022) HUBUNGAN AWAL ASIA TENGGARA DENGAN BANGSA TURKIC DI INDIA DARI SUDUT SEJARAH DAN SENI ISLAM SOUTHEAST ASIA’S INITIAL RELATION WITH THE TURKIC PEOPLE IN INDIA FROM A HISTORICAL AND ISLAMIC ART PERSPECTIVE Abstract   PDF
Muhammad Uzair Ismail, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria
 
Vol 6 (1993) Ikonografi Arca Dewa dan Dewi Buddha Abstract   PDF
Kamaruddin Ab. Razak
 
Vol 33 (2020): Edisi Khas ILMU ETNOSAINS DALAM MANUSKRIP ALAM MELAYU (ETHNOSCIENCE IN THE MALAY MANUSCRIPTS) Abstract   PDF
Muhamad Shafiq Mohd Ali, Ahmad Bazri Mokhtar, Ros Mahwati Ahmad Zakaria
 
Vol 30, No 2 (2017) Istana Kenangan: Meneroka Integrasi Warisan Budaya Melayu Dan Konservasi Menerusi Pendekatan Suaiguna Semula Abstract   PDF
Daeng Haliza Daeng Jamal, Zuliskandar Ramli, Mastor Surat
 
Vol 33, No 1 (2020) JABATAN MUZIUM SARAWAK: PERKEMBANGAN SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA (SARAWAK MUSEUM: THE DEVELOPMENT BEFORE AND AFTER INDEPENDENCE) Abstract   PDF
Gregory Kiyai@Keai, Noria Tugang
 
Vol 22 (2009) JUMPAAN MATA WANG DI PERLIS BERDASARKAN TEMUAN TIDAK SENGAJA, SURVEI DAN CARI GALI ARKEOLOGI Abstract   PDF
MOHD SUPIAN SABTU
 
Vol 31, No 2 (2018) KAJIAN ETNOGRAFI TERHADAP KONSEP JIWA DALAM KEPERCAYAAN ORANG TEMIAR (ETHNOGRAPHIC RESEARCH ON THE CONCEPT OF SOUL IN TEMIAR’S BELIEF) Abstract   PDF
Amir Ahmad, Hamid Mohd Isa, Mokhtar Saidin
 
Vol 12 (1999) Kajian Geofizik:Pengimejan Geoeletrik dan Survei kemagnetan di Tapak Kota Kuala Kedah Abstract   PDF
ABD RAHIM HAJI SAMSUDIN
 
Vol 30, No 2 (2017) Kajian Kebudayaan Paleolitik Di Sabah Abstract   PDF
Mohd Jeffrey Abdullah, Mokhtar Saidin, Peter Molijol
 
Vol 21 (2008) Kajian Komposisi dan Fizikal Bata Purba di Kampung Sungai Mas (Tapak 32) Abstract   PDF
Zuliskandar Ramli, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, Asmah Yahaya, Mohd Zobir Hussein, Kamaruddin Zakaria
 
51 - 75 of 224 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>