Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui https://arkeologimalaysia.org.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 35, No 2 (2022)

Table of Contents

Articles

Suresh Narayanen, Nasha Rodziadi Khaw, Nur Nusaibah Mohd Nasir, Thinesrraj Ramomurthy, Esnita Sonie, Nini Havela Dishong
PDF
Muhammad Uzair Ismail, Zuliskandar Ramli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria
PDF
Nurul Syuhada Saad, Mokhtar Saidin, Nor Khairunnisa Talib, Shyeh Sahibul Karamah Masnan
PDF
Thinesrraj Ramomurthy, Suresh Narayanen, Nasha Rodziadi Khaw, Esnita Sonie, Nur Nusaibah Mohd Nasir
PDF
Muhammad Nu’man Mohd Nasir, Zuliskandar Ramli
PDF
Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahnaf Wafi Alias, Siti Maimunah Kahal
PDF