Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui https://arkeologimalaysia.org.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 36, No 2 (2023)

Table of Contents

Articles

Muhammad Nu’man Mohd Nasir, Zuliskandar Ramli
PDF
Hasanuddin Yusof, Zuliskandar Ramli, Muhammad Uzair Ismail, Mohd Samsudin
PDF
Suresh Narayanen, Nasha Rodziadi Khaw, Norziyanti Mohammed Ghani
PDF
Nor Amira Sharom, Suresh Narayanen, Nasha Rodziadi Khaw, Nor Khairunnisa Talib, Nazarudin Zainun
PDF