Jurnal Arkeologi Malaysia

Jurnal Arkeologi Malaysia (JAM) diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan September oleh Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Kebudayaan, Kesenian dan Peradaban Melayu (KKPM), Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mulai tahun 2016, semua makalah yang diterima akan diterbitkan dalam bentuk digital dan boleh diakses melalui https://arkeologimalaysia.org.my/jurnalarkeologi. Jurnal ini telah diterbitkan sejak tahun 1988 dalam bentuk hardcopy.

Tujuan utama jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tentang arkeologi, budaya, sejarah dan warisan di Malaysia secara khasnya dan dunia luar amnya. Pendapat yang disiarkan dalam jurnal ini tidak semestinya mewakili pendapat para editor atau Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia.

 


Vol 37, No 1 (2024)

Table of Contents

Articles

Baszley Bee Basrah Bee, Zainuddin Baco
PDF
Nik Nurhalida Nik Hariry, Nor Aeini Haji Mokhtar
PDF
Muhamad Shafiq Mohd Ali, Zuliskandar Ramli, Yunus Sauman, Mohd Fauzan Zuraidi, Mohammad Razin Norman, Mohd Riduan Mt Said, Mohamad Sazuan Sahrom
PDF