Author Details

Hussin, Azimah, Profesor Madya Program Geologi Pusat Pengajian Sains Sekitaran & Sumbar Alam Fakulti Sains & Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Vol 32, No 2 (2019) - Articles
    GUA LUBANG KELAWAR BATU TAMBAH, HULU KELANTAN: TINGGALAN PETEMPATAN MANUSIA (LUBANG KELAWAR BATU TAMBAH CAVE, HULU KELANTAN: REMAINS OF HUMAN SETTLEMENTS)
    Abstract  PDF