Batu Acheh: Jumpaan Terbaharu Di Pulau Langkawi, Kedah Malaysia

Zuliskandar Ramli, Ahmad Helmi Mohd Mukhtar, Mohd Samsudin, Mohd Rohaizat Abd Wahab, Muhamad Shafiq Mohd Ali, Muhammad Termizi Hasni

Abstract


Batu Acheh adalah salah satu objek budaya yang menarik minat para penyelidik yang berkecimpung dalam bidang arkeologi, sejarah dan budaya. Batu Acheh telah dijadikan sebagai salah satu bukti pengIslaman raja-raja Melayu sejak abad ke-13 Masihi yang mana asal usul pembuatan batu Acheh ini adalah di Acheh. Keberadaan Batu Acheh di Pulau Langkawi sebelum ini hanya tertumpu kepada kehadiran sepasang Batu Acheh di Kampung Ulu Melaka dan dinamakan Makam Purba. Eksplorasi yang dijalankan pada tahun 2015 oleh pasukan arkeologi Universiti Kebangsaan Malaysia dalam mengidentifikasi penempatan purba di Langkawi telah menemukan tiga lagi makam yang menggunakan batu nisan Acheh. Dua makam ditemukan di Kampung Kubang Badak manakala sebuah lagi di Kampung Tanjung, Ulu Melaka, Langkawi. Berdasarkan kepada tipologi, batu Acheh yang di jumpai di Kampung Kubang Badak adalah daripada jenis H1 dan H2 yang mana tipologi tersebut sama seperti batu nisan di Makam Purba manakala Batu Acheh di makam Kampung Tanjung adalah daripada jenis M. Batu Aceh jenis H ini secara relatifnya dihasilkan pada abad ke-14 hingga 15 Masihi manakala jenis M pula dihasilkan pada abad ke-16 hingga 17 Masihi. Jumpaan batu nisan Acheh di Langkawi ini secara tidak langsung menunjukkan peranan dan kepentingan Langkawi sebagai salah satu daerah pentadbiran Kesultanan Melayu Kedah sejak abad ke-14 Masihi lagi.

Kata kunci: Batu Acheh, Langkawi, Makam Purba, Kampung Tanjung, Ulu Melaka

 

Abstract

Batu Acheh or Acheh Tombstone was one of the cultural objects that attracts researchers who are involved in the field of archaeology, history and culture. Batu Acheh has been used as one of the evidences of Islamization of Malay Rulers since 13th century AD and the origin of Batu Acheh is from Acheh. The presence of Batu Acheh in Langkawi was only focus in one area which is located in Kampung Ulu Melaka and the tomb was called Makam Purba. Survey conducted by researchers from Universiti Kebangsaan Malaysia in 2015 in order to identify ancient settlement in Langkawi have found three more ancient tomb with Batu Acheh as a tombstone. Two of the tomb were located in Kampung Kubang Badak and one tomb was located in Kampung Tanjung, Ulu Melaka, Langkawi. Based on their typology, Batu Acheh from Kampung Kubang Badak are categorized as Type H tombstone which have the same typology of Batu Acheh from Makam Purba whilst Batu Acheh form Kampung Tanjung, Ulu Melaka are categorized as Type M. Type H Batu Acheh was produced in 14th century to 15th century AD whilst Type M was produced in 16th century to 17th century AD. The findings of Batu Acheh in Langkawi shows the important and role of Langkawi as a one of the administrative district in Kedah Malay Sultanate since 14th century AD.

Keywords: Batu Acheh, Langkawi, Ancient Tomb, Kampung Tanjung, Ulu Melaka


Full Text:

PDF

References


Abdul Halim Nasir. 1977. Sejarah Perak: Siri Pertama. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium.

Daniel Perret, Kamarudin Ab. Razak & Ludvik Kalus. 2004. Batu Aceh Johor: Dalam Perbandingan. Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor.

Othman Mohd. Yatim. 1988. Batu Aceh: Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Museum Association of Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.IKATAN AHLI ARKEOLOGI MALAYSIA

d/a Institut Alam dan Tamadun Melayu
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 5280